Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 35  pokazuj  pozycji

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym WOA.272.12.2021.OZK Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-31 12:41
Naprawa fragmentu wolutowego szczytu w dwukondygnacyjnym ryzalicie w elewacji frontowej południowej willi, zlokalizowanej w granicy działki nr 55/2 KM42 przy ul. Kościuszki (6) 7 w Gnieźnie WOA.272.7.2021.WI Postępowanie krajowe Części: 1 2021-10-01 14:37
Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym WOA.272.8.2021.OZK Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-20 13:43
Wykonanie ogrodzenia dla nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych odpowiednio przy ul. Konopnickiej 18 i 20 w Gnieźnie WOA.272.9.2021.WI Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-16 09:30
Przedmiot zamówienia stanowi: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej”. WOA.272.4.2021.SLR Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-31 15:27
„Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Hm. Z. Imbierowicza w Kłecku” WOA.272.6.2021.WI Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-27 13:46
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. WOA.272.4.2020. Postępowanie PZP Części: 2 2020-04-29 14:57
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. WOA.272.4.2020. Postępowanie PZP Części: 1, 3, 4, 5 2020-04-09 11:41
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie WOA.272.1.2020. Postępowanie PZP Części: 2 2020-04-02 13:41
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie WOA.272.1.2020. Postępowanie PZP Części: 1 2020-03-19 13:50
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.6.2019 Postępowanie PZP Części: 5 2019-10-16 14:48
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.6.2019 Postępowanie PZP Części: 4 2019-10-16 14:48
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.6.2019 Postępowanie PZP Części: 3 2019-10-16 14:47
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.6.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-10-16 14:45
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.6.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-06 10:27
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.4.2019 Postępowanie PZP Części: 6 2019-07-17 13:19
Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych WOA.272.2.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-07-16 14:54
Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych WOA.272.2.2019 Postępowanie PZP Części: 4 2019-07-05 13:31
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.4.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-07-01 11:22
Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie WOA.272.4.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-07-01 11:21
Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych WOA.272.5.2019 Postępowanie PZP Części: 3 2019-07-01 07:05
Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych WOA.272.5.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-07-01 07:05
Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych WOA.272.5.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-07-01 07:04
Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych WOA.272.2.2019 Postępowanie PZP Części: 5 2019-06-19 13:07
Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych WOA.272.2.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-06-19 13:03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa