Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 33  pokazuj  pozycji

WOA.272.16.2022. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-18 2022-11-28 10:00 --
WOA.272.13.2022.WOA UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTEKAMI PODLEGŁYMI Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-10 2022-11-24 10:00 --
WOA.272.14.2022.WOA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-09 2022-11-21 10:00 --
WOA>272.15.2022.WI Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-09 2022-11-28 10:00 --
WOA.272.12.2022.WI Budowa mini siłowni zewnętrznej Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-14 2022-11-02 10:00 --
WOA.272.11.2022.KTBRD Naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach warsztatowych dworca kolejki wąskotorowej w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2 Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-06 2022-10-21 10:00 --
WOA.272.10.2022.WI Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie - powtórzenie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-27 2022-10-13 10:00 --
WOA.272.3.2022.WI Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-16 2022-05-25 10:00 --
WOA.272.5.2022.BAF Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Powiatu Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-26 2022-05-12 10:00 --
WOA.272.4.2022.WI Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-08 2022-04-27 10:00 --
WOA.272.1.2022.WI Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-30 2022-04-15 10:00 --
WOA.272.20.2021.WOA „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie” Powiat Gnieźnieński Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-06 2021-11-18 10:00 --
WOA.272.15.2021.SLR Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-25 2021-11-03 10:00 --
WOA.272.18.2021.WI Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-20 2021-11-05 10:00 --
WOA.272.17.2021.WI Wykonanie ogrodzenia dla nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych odpowiednio przy ul. Konopnickiej 18 i 20 w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-18 2021-11-02 10:00 --
WOA.272.19.2021.WI Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-18 2021-10-27 10:00 --
WOA.272.13.2021.WI Wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia na ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-07 2021-10-15 10:00 --
WOA.272.10.2021 Przygotowanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, ekspertyz środowiskowych, studium wykonalności i dokumentacji technicznej, pod modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego”, po zmianie 30.09.2021 „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie”. Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-30 2021-10-08 10:00 --
WOA.272.12.2021.OZK Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym Powiat Gnieźnieński Postępowanie unijne Dialog konkurencyjny Dostawy 2021-09-28 2021-10-29 10:00 --
WOA.272.11.2021.WI Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-27 2021-09-15 10:00 --
WOA.272.8.2021.OZK Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym Powiat Gnieźnieński Postępowanie unijne Dialog konkurencyjny Dostawy 2021-08-20 2021-09-17 10:00 --
WOA.272.7.2021.WI Naprawa fragmentu wolutowego szczytu w dwukondygnacyjnym ryzalicie w elewacji frontowej południowej willi, zlokalizowanej w granicy działki nr 55/2 KM42 przy ul. Kościuszki (6) 7 w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-12 2021-08-30 10:00 --
WOA.272.5.2021.WI Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-08 2021-07-26 10:00 --
WOA.272.4.2021.SLR Przedmiot zamówienia stanowi: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej”. Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-18 2021-07-09 10:00 --
WOA.273.3.2021.WI Roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji w systemie Zaprojektuj i Wybuduj dla zadania "Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-15 2021-06-30 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa