Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 53  pokazuj  pozycji

WOA.272.5.2024.WI Dostawa zestawu komputerowego do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i słuchu w ramach zadania „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-22 2024-04-03 09:00 --
WOA.272.4.2024.WI Dostosowanie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie (ZSPU) Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością -wymiana wykładziny na antypoślizgową oraz adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób ze szczególnymi potrzebami na piętrze 4 Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-07 2024-03-22 10:00 --
WOA.272.2.2024.WI Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przy budynkach powiatu gnieźnieńskiego Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-31 2024-02-15 10:00 --
WOA.272.1.2024.WKTBRD Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego oraz demontaż pojazdów wycofanych z ruchu dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-19 2024-01-29 09:00 --
WOA.272.23.2023.WI Dostawa dwóch samochodów typu BUS w ramach zadania „Likwidacja barier transportowych w DPS i PCPR” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-15 2024-01-03 10:00 --
WOA.272.21.2023.WKTBRD Usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego oraz demontaż pojazdów wycofanych z ruchu dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-13 2023-12-21 09:00 --
WOA.272.22.2023.WOA Kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-05 2023-12-13 09:00 --
WOA.272.16.2023.WI Budowa parkingu w ramach zadania „Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-30 2023-11-17 10:00 --
WOA.272.18.2023.KTBRD Remont budynku warsztatowego i infrastruktury towarzyszącej, związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-20 2023-11-08 10:00 --
WOA.272.15.2023.BR Zakup oprogramowania i systemu do obsługi Rady Powiatu w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-10 2023-10-18 09:00 --
WOA.272.17.2023.OZK Wykonanie robót budowlanych/instalacyjnych wraz z dostawą urządzeń w ramach zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie poprzez zakup agregatu prądotwórczego, urządzeń wspomagających zasilanie serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz wykonanie niezbędnych przyłączy na głównym stanowisku kierowania oraz w zapasowym miejscu pracy” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-26 2023-10-11 09:00 --
WOA.272.14.2023.WOA Dostawa i wdrożenie UTM z rocznymi serwisami i wsparciem technicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-24 2023-09-01 10:00 --
WOA.272.12.2023.WI Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-21 2023-07-31 09:00 --
WOA.272.13.2023.WI Modernizacja elewacji w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie w ramach zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-07 2023-06-27 10:00 --
WOA.272.11.2023.WI Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek wraz z modernizacją serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-22 2023-05-31 09:00 --
WOA.272.7.2023.WI Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie w ramach zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie. Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-07 2023-03-23 10:00 --
WOA.272.9.2023.WI Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie CKZIU w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-02 2023-03-17 10:00 --
WOA.272.4.2023.WI Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-24 2023-03-17 10:00 --
WOA.272.2.2023.WI Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-16 2023-03-09 10:00 --
WOA.272.1.2023.WI „Wykonanie przejazdu wewnętrznego w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-31 2023-02-17 10:00 --
WOA.272.20.2022.WI „Wyposażenie i doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim” Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-30 2023-01-16 10:00 --
WOA.272.19.2022.WI Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie - powtórzenie (3) Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-13 2022-12-29 10:00 --
WOA.272.18.2022.OZK Dostawa laptopa z prawem opcji dla punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-05 2022-12-13 10:00 --
WOA.272.13.2022.WOA UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTEKAMI PODLEGŁYMI Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-10 2022-11-24 10:00 --
WOA>272.15.2022.WI Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie Powiat Gnieźnieński Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-09 2022-11-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa